Změnit PIN

  1. profilu SumUp klepněte v navigačním panelu na levé straně na Podnikatelský účet.

  2. Klikněte na nabídku Karta, poté na Změnit PIN.

  3. Zadejte nový čtyřmístný PIN a klepněte na Pokračovat.

  4. Zadejte PIN a klepněte na Potvrdit.

Na obrazovce se objeví potvrzení úspěšné změny PIN.