Hvornår en betaling kan bestrides

  • De varer eller tjenester, som du modtog, stemte ikke overens med sælgers beskrivelse, var forfalskede eller blev aldrig leveret

  • Hvis opkrævningen var en fejltagelse, eller transaktionen blev vist som afvist, men opkrævningen stadig blev gennemført

  • Hvis dine kortoplysninger blev brugt uden dit samtykke, eller du har mistanke om, at du er offer for bedrageri

Kun transaktioner, hvor kortet ikke er til stede, kan bestrides. Tilbageførsler er ikke mulige for betalinger, der er verificeret med en PIN-kode, så det er vigtigt at beskytte din PIN-kode. Skift altid din PIN-kode, hvis du mener, at den er blevet kompromitteret.

Bemærk:

Forsøg altid først at løse eventuelle problemer direkte med sælger. Det er hurtigere og nemmere, og hvis du ikke gør det, kan det skade din sag. Tilbageførsler skal betragtes som den sidste udvej.

Start en tilbageførsel

  1. Inden for 90 dage, efter den bestridte transaktion fandt sted, skal du kontakte vores Support Team for at fortælle os, at du ønsker at gøre indsigelse mod betalingen. Vi undersøger tilbageførslens berettigelse, og hvilken type tilbageførsel vi skal gå efter, og sender dig en formular om tilbageførsler.

  2. Send os en udfyldt formular om tilbageførsler og eventuel understøttende dokumentation som f.eks. kopier af tilknyttede kvitteringer, fakturaer eller e-mailbekræftelser. Forsøg at være så detaljeret som muligt. Jo flere oplysninger, du opgiver, jo bedre er vi i stand til at repræsentere din sag.

  3. Vi videresender disse dokumenter til Mastercard, som herefter kontakter sælgers bank.

    • Hvis tilbageførslen gennemføres, returneres det oprindelige transaktionsbeløb til dit SumUp Card.

    • Hvis anmodningen afvises, underretter vi dig om resultatet. I sjældne tilfælde kan afgørelsen appelleres, og en ny tilbageførsel påbegyndes. Dette vurderes fra sag til sag.

Hvor lang tid tager tilbageførsler?

Tilbageførsler kan tage op til 45 kalenderdage efter den første anmodning om tilbageførsel. Hvis det er nødvendigt at foretage en anden tilbageførsel for at afhjælpe problemet, kan det tage yderligere 45 dage.

Bemærk:

Hvis du er modpart i en betalingstvist, kan du få information i vores vejledning vedrørende forsvar mod betalingstvister.