Aktivér skatteprocenter

  1. Klik på profilsymbolet i øverste højre hjørne under din SumUp-profil.

  2. Vælg "Skatter".

  3. Aktivér skifteknappen "Opkræv moms".

Fjern muligheden for at tilføje skatteprocenter fra din betalingsskærm og produkter ved at gå tilbage til skærmen med skatter og deaktivere samme skiftenknap.

Tilføj tilpassede skatteprocenter

  1. Klik på profilsymbolet i øverste højre hjørne under din SumUp-profil.

  2. Vælg "Skatter".

  3. Tilføj nye tilpassede momssatser ved at scrolle til "Momssatser" og klikke på "Rediger".

  4. Vælg "Tilføj ny sats".

  5. Indtast et navn og en procentsats, og klik på "Gem".

  6. Tilføj en standardskattesats til produkter og kasseomsætning ved at scrolle op til "Standardsats" og klikke på "Rediger".

  7. Vælg en af dine eksisterende skattesatser, der skal gælde som standard, og klik på "Gem".

Rediger eller slet satser ved at trykke på "Rediger" under "Skattesatser" og foretage ændringer eller trykke på skraldespandssymbolet ved siden af den relevante skattesats.

Rediger, hvordan skatte vises ved kassen ved hjælp af skifteknappen til omsætningsafgifter nederst på skærmen.Aktivér den for at vise priser inkl. skat, eller deaktivér den for at vise dem ekskl. skat.

Tilføj skatteprocenter

Rediger produkter for at tilføje specifikke satser til hvert produkt, eller vælg den korrekte sats ved kassen. Spor de skatter, der tilføjes til dine salg, ved hjælp af SumUps rapporter.