Bemærk:

Du kan kun udskrive, når 3G kortlæseren er tilsluttet Wi-Fi eller et mobilnetværk.

Udskrivning af kvitteringer

Udskrivning efter behov vs automatisk udskrivning

Du kan vælge udskrivning, når der er brug for det, eller automatisk udskrivning efter hver transaktion. Du kan ændre dine indstillinger når som helst på følgende måde:

 1. Brug først pilene på din 3G til at scrolle til "Enhedsindstillinger" i menuen.

 2. Vælg derefter “Printer”.

 3. Vælg “Udskriv. auto. kvitt.”.

 4. Vælg derefter "Til" eller "Fra".

Hvis automatisk udskrivning er slået fra, vil valgmulighederne for kvitteringer blive vist lige efter meddelelsen ”Betaling godkendt”. Du skal blot trykke på “Udskriv kvittering” for at udskrive. Kvitteringer udskrives automatisk efter skærmbilledet "Betaling godkendt", hvis automatisk udskrivning er slået til.

Bemærk:

Sørg for at sætte din kortlæser i printeren, inden du trykker på det grønne flueben for at opkræve en transaktion, hvis du vil udskrive. Hvis du monterer den, efter en transaktion er startet, er udskrivning ikke mulig.

Udskriv kvitteringer fra tidligere transaktioner

Du kan udskrive en kvittering når som helst fra din salgshistorik:

 1. Scroll til “Salgshistorik” med pilene, og vælg den relevante transaktion.

 2. Vælg derefter ”Kvittering”.

 3. Her kan du vælge enten at udskrive kvitteringen eller sende den via e-mail eller SMS.

Afrivning af kvitteringer og papirstopfejl

Riv til siden og opad imod dig selv for at rive kvitteringen af. Diagrammet nedenfor viser metoden.

Hvis kvitteringen rives forkert af, kan en fejlmeddelelse vise, at printeren er løbet tør for papir. Sådan løser du problemet:

 1. Skub printerlåget op

 2. Trække noget papir ud.

 3. Lukke låget igen.

Udskiftning af papirrullen

Hver printer leveres med 3 papirruller (1 indsat i printeren og 2 til genopfyldning). Derefter er ruller, som er 57 mm i bredden og 30 mm i diameter, kompatible til genopfyldning.

Når printeren er løbet tør for papir, vises der en meddelelse på din kortlæser. Svage røde linjer vil kunne ses på de udskrevne kvitteringer, når du begynder at løbe tør. Du udskifter rullen på følgende måde:

 1. Skubbe låget op.

 2. Sæt en ny papirrulle i som vist på billedet herunder.

 3. Lukke låget igen.

Opladningsholder

Når printeren er tilsluttet en strømforsyning, oplader den både sig selv og en eventuel tilsluttet 3G kortlæser. En rød LED-lampe ved siden af printerens opladningsport lyser under opladning. Når den er fuldt opladet, lyser den grønt.

Følg disse trin for at kontrollere printerens batteriniveau:

 1. Sæt din 3G kortlæser i printeren.

 2. Gå til ”Menu”.

 3. Vælg “Enhedsindstillinger”.

 4. Vælg “Printer”.

Din enhed leveres med en opladningsadapter. Sørg for, at eventuelle adaptere fra tredjeparter er i god kvalitet, understøtter USB-C til USB-C-opladning og opfylder følgende kriterier for spænding og strømstyrke: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A.

Brug af en adapter, der ikke stemmer overens med disse specifikationer, kan beskadige printeren.