Er SumUp ansvarlig for din skattemæssige overholdelse?

Som udbyder af mobile produkter og relaterede tjenester til salgssteder er SumUp ikke ansvarlig for din skattemæssige overholdelse, og SumUp interagerer ikke med skattemyndighederne for at give dem forhandleres transaktionsdata til skatteformål.

Forhandlere er eneansvarlige for at indberette, indsamle og overføre skatter og afgifter til den relevante skattemyndighed. Forhandlere kan blive pålagt at anvende et lokalt registreringssystem til skatteformål, f.eks. et kasseapparat, til at modtage kontanter og/eller kortbetalinger. Dette skal ske selvstændigt og adskilt fra behandlingen af transaktioner, der anvender SumUps betalingsinfrastruktur.

SumUp er ikke forpligtet til at vurdere, om skatter og afgifter er er gældende eller ej, og påtager sig intet ansvar i forhold til at indbetale skatter og afgifter til skattemyndigheder i forbindelse med transaktioner foretaget af forhandlere.

Bemærk derfor, at SumUps udbetalingsrapport ikke skal betragtes som et skattedokument, men den kan være et yderst nyttigt aktiv i din bogføring. Vi råder dig til at rådføre dig med en lokal skatterådgiver for at sikre, at din skatteopgørelse indeholder alle de nødvendige oplysninger.

SumUp er registreret som elektronisk pengeinstitution med myndighed til at levere betalingstjenester inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Denne myndighed udstedes af Central Bank of Ireland under registreringsnummeret C195030.