Aktivering af Smarte drikkepenge

  1. I SumUp Appen skal du trykke på “Mere” i nederste hjørne.

  2. Vælg derefter “Drikkepenge”.

  3. Sørg for, at skifteknapperne for både “Standard drikkepenge” og derefter “Smarte drikkepenge” er indstillet til “Til”.

Ændring af dine valgmuligheder for drikkepenge

Smarte drikkepenge er som standard indstillet til at vise følgende valgmuligheder for drikkepenge: 10 %, 15 % og 20 % for ethvert transaktionsbeløb på 75 kr. og derover eller 7 kr., 15 kr. eller 22 kr. for transaktioner under denne tærskel. Du kan også tilpasse dine valgmuligheder for Smarte drikkepenge via SumUp Appen.

  1. I SumUp Appen skal du trykke på “Mere” i nederste hjørne.

  2. Vælg derefter “Drikkepenge”.

  3. Når både standard drikkepenge og Smarte drikkepenge er aktiveret, kan du enten trykke på et drikkepengebeløb for at redigere det eller vælge redigeringssymbolet i øverste hjørne.

  4. Indtast din foretrukne drikkepengeprocent, og bekræft ændringen i øverste hjørne.

Bemærk:

Drikkepengebeløb, der kan tilpasses, er i øjeblikket kun tilgængelige i SumUp Appen til brug sammen med Air kortlæseren. Ændringer af drikkepengebeløb foretaget i appen vil ikke blive afspejlet på Solo eller 3G kortlæseren.