Sådan aktiverer du drikkepenge

  1. Åbn SumUp Appen, og vælg profilikonet i øverste hjørne af skærmen.

  2. Vælg "Drikkepenge".

  3. Sørg for, at skifteknappen "Standard drikkepenge” er indstillet til ”Til".

Bemærk:

Drikkepenge kan også deaktiveres senere ved at følge ovenstående trin, men derefter vælge “Fra” på din kortlæser eller flytte skifteknappen til positionen “Fra” i appen.

Sådan modtager du drikkepenge

Når drikkepenge er aktiveret, vises muligheden for at tilføje et tilpasset drikkepengebeløb automatisk mellem kasse-skærmen og betalingsskærmen. Hvis du aktiverer Smarte drikkepenge, vil kunderne også kunne vælge mellem dynamiske drikkepengemuligheder baseret på dit transaktionsbeløb.