Bemærk:

Betalingsudbydere opkræver et ikke-refunderbart gebyr på 10 EUR for tilbageførsler, så det er altid bedst at tage forholdsregler under fjernbetalinger og tage imod betalinger på sikker vis for at forhindre, at tilbageførsler sker.

Sådan fungerer tilbageførsler

Et procesdiagram til illustration af en tilbageførselsproces.
1. Kortholder anmoder om en tilbageførsel.
2. Forhandleren vælger, om den vil anfægte og fremlægger dokumentation for transaktionens gyldighed.
3. Den udstedende bank træffer afgørelse på grundlag af den tilgængelige dokumentation.
4. En anden tilbageførsel kan forekomme, hvis kortholderen taber og vælger at anke.

SumUps tilbageførselsprocedure

 1. Vores indløsende bankpartner underretter SumUp om en tilbageførsel. Vi opdaterer vores systemer i overensstemmelse hermed og giver dig besked via e-mail.

  • Vi dækker de oprindelige omkostninger ved tilbageførslen, så ingen penge vil forlade din SumUp-profil på dette tidspunkt. I stedet vil pengene blive trukket fra din næste planlagte udbetaling.

 2. For at gøre indsigelse og inddrive pengene, skal du indsende den relevante dokumentation, der kræves for at bestride en tilbageførsel inden for den tidsramme, der er fastsat af den indløsende bank.

  • Du vil blive underrettet om fristen. Hvis du overskrider denne frist, vil sagen blive betragtet som afsluttet, og kortholderen beholder pengene.

 3. Den udstedende bank vil forsøge at foretage tilbageførslen. Med andre ord vil de tage beslutning om transaktionens gyldighed på grundlag af de angivne oplysninger.

  • Hvis den udstedende bank træffer afgørelse til fordel for kortholderen, beholder kortholderen pengene.

  • Hvis den udstedende bank træffer afgørelse til din fordel, tilbageføres tilbagebetalingen. Men kortholderen har stadig ret til at bestride beslutningen. Vi tilbageholder pengene i 60 dage, indtil klagefristen er udløbet, og derefter returnerer vi dine penge.

 4. Hvis kortholderen anfægter den udstedende banks beslutning, vil en anden tilbageførsel blive indledt, og det er kortudstederen, der træffer den endelige afgørelse. Vi giver dig besked, hvis dette er tilfældet.

  • Tilfælde, der involverer Visa, Diner's Club og Discover, gør det muligt at indsende yderligere dokumentation til kortudstederen, før en endelig afgørelse træffes.