Ποιες είναι οι απαιτήσεις της τράπεζας κατά το άνοιγμα ενός Προφίλ SumUp;

Κατά την καταχώρηση ενός τραπεζικού λογαριασμού στο προφίλ σας στη SumUp, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα εξής:

  • Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό στο ίδιο νόμισμα με τη χώρα στην οποία έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή..

  • Η SumUp αποδέχεται τις περισσότερες τράπεζες και κάρτες (συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμένων) με τη χρήση IBAN. Προσέξτε τα όρια των συναλλαγών που σχετίζονται με την κάρτα και τον τραπεζικό λογαριασμό σας.

  • Μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο ένα τραπεζικό λογαριασμό για κάθε Προφίλ SumUp (πρώην Λογαριασμό SumUp).

Η εταιρική επωνυμία που έχει καταχωρηθεί στη SumUp πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη που αναγράφεται στον τραπεζικό λογαριασμό. Κάθε επιχείρηση πρέπει να διαθέτει έναν τραπεζικό λογαριασμό, ώστε να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα με τις πληρωμές. Οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

Οι συμπράξεις, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι λέσχες/σύλλογοι, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να χρησιμοποιούν έναν τραπεζικό λογαριασμό στην επωνυμία της επιχείρησης. Επίσης, η επωνυμία που έχει καταχωρηθεί στη SumUp πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που αναφέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό. 

Κάθε επιχείρηση πρέπει να διαθέτει έναν επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό, ώστε να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα με τις πληρωμές. Οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

Οι συνδεδεμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί των ατομικών επιχειρήσεων θα πρέπει να δημιουργούνται στο όνομα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας γρήγορα και εύκολα ανά πάσα στιγμή. Η Ομάδα Υποστήριξης θα απαντήσει σε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις έχετε.

Γιατί η SumUp απαιτεί από μια εταιρεία που έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή της σε εμάς να έχει δικό της τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος δεν συνδέεται με κάποιον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό;

Με αυτήν την προϋπόθεση, η SumUp καταργεί τη δυνατότητα φοροδιαφυγής και διασφαλίζει ότι οι έμποροί της μπορούν να λειτουργούν επιτυχώς και σύμφωνα με την Τέταρτη Οδηγία της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο, η SumUp υποστηρίζει το διεθνές πρότυπο στον επιχειρηματικό κλάδο.

Η ύπαρξη ενός ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού για την εταιρεία σας σάς βοηθά να διασφαλίσετε ότι η τράπεζα θα μεταφέρει τα χρήματά σας χωρίς να ανησυχείτε, καθώς υπάρχει πολύ σαφέστερη κατανόηση του τόπου προέλευσης και διατήρησης των κεφαλαίων της εταιρείας.

Επιπλέον, στην πράξη, είναι πολύ πιο δύσκολο να πραγματοποιείτε συναλλαγές και να διαχειρίζεστε μια επιχείρηση χωρίς να διαθέτετε έναν ξεχωριστό εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Πάρτε για παράδειγμα την παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων της επιχείρησής σας. Είναι δύσκολο να έχετε μια ακριβή εικόνα των παραπάνω (κάτι που απαιτείται για τη σωστή διατήρηση των οικονομικών της επιχείρησής σας), όταν αυτά εμπλέκονται με τις προσωπικές συναλλαγές και τα έξοδά σας. Μπορείτε να μειώσετε τη νομική σας ευθύνη διασφαλίζοντας ότι η επιχείρησή σας διαθέτει έναν ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό.