WiFi-yhteyden muodostaminen

  1. Napauta tai vedä alaspäin Solon näytön yläreunassa olevaa nuolta ja valitse ”Yhteydet”.

  2. Varmista, että Wi-Fin ”Päällä / Pois päältä” ‑kytkin on asennossa ”Päällä”, jotta Solo voi alkaa etsiä Wi-Fi-verkkoja.

  3. Valitse verkko, johon haluat muodostaa yhteyden, ja syötä Wi-Fi-salasana.

  4. Vahvista napauttamalla ”Valmis”, ja Solo muodostaa yhteyden valitsemaasi Wi-Fi-verkkoon.

Yhteyden muodostaminen mobiiliverkkoon

Solon sisäisellä SIM-kortilla on rajoittamaton maksuton data, joten voit aloittaa maksujen vastaanottamisen Sololla myös ilman Wi-Fi-yhteyttä.

SIM-ongelmat

Jos et pysty muodostamaan yhteyttä mobiiliverkkoon tai yhteys on heikko, kokeile seuraavia toimenpiteitä:

  • Palauta Wi-Fi-yhteys. Avaa ”Yhteydet”-näyttö ja kytke Solon Wi-Fi-yhteys pois päältä ja takaisin päälle.

  • Käynnistä laite uudelleen. Pidä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes sammutusvaihtoehto tulee näkyviin, ja napauta sitten ”Sammuta”. Odota muutama sekunti ja käynnistä laite sitten uudelleen.

  • Siirry eri paikkaan. Avoimet alueet ja ikkunoiden lähellä olevat paikat ovat usein yhteyden muodostamisen kannalta parempia.