Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden muodostaminen

Valitse Wi-Fi-yhteys tai käytä rajoittamatonta mobiilidataa sisäänrakennetulla SIM-kortilla:

  1. Napauta tai vedä alaspäin Solon näytön yläreunassa olevaa nuolta.

  2. Valitse ”Yhteydet”.

    • Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä, kytke Wi-Fi-valitsin päälle. Solo etsii suojattuja verkkoja, joihin voit muodostaa yhteyden, tai muodostaa automaattisesti yhteyden tunnettuun verkkoon.

    • Mobiiliverkkoyhteys: muodosta automaattisesti yhteys vahvimpaan käytettävissä olevaan mobiiliverkkoon valitsemalla ”Mobiilidata” ja kytkemällä mobiilidatan valitsin päälle.

Yhteysongelmien ratkaiseminen

  • Palauta laitteesi Wi-Fi-yhteys – kytke laitteesi Wi-Fi-valitsin pois päältä ja takaisin päälle yhteyden palauttamiseksi.

  • Nollaa langaton reititin – sammuta reititin ja käynnistä se uudelleen verkkoyhteyden palauttamiseksi.

  • Käynnistä laitteesi uudelleen – sammuta laite ja käynnistä se uudelleen virtapainikkeella.

  • Siirry lähemmäs reititintä – yritä löytää parempi yhteys siirtymällä lähemmäs Wi-Fi-lähdettä.