Petos (kortti ei läsnä maksutapahtumassa)

Kortinhaltija kieltää valtuuttaneensa maksutapahtuman tai olleensa osallisena siihen. Kortinhaltija voi esimerkiksi väittää, että hänen korttinsa oli varastettu tai kopioitu. Jos haluat riitauttaa tämän maksunpalautuspyynnön, sinun on todistettava, että kortinhaltija on ollut läsnä maksutapahtuman aikana ja tietoisesti sallinut sen.

Riitauta maksunpalautus, jonka perusteena on petos (kortti ei läsnä maksutapahtumassa)

 • Sähköpostivahvistus

 • Kuvaus hyödykkeistä, mukaan lukien päivämäärä ja kellonaika, jolloin ne ostettiin ja ladattiin

 • Todisteet saman asiakkaan aiemmista maksuista, joita ei ole riitautettu.

 • Kopio laskusta

 • Sähköpostikeskustelu kortinhaltijan kanssa

 • Allekirjoitettu toimitustodistus

 • Todisteet asiakkaan aikaisemmista maksutapahtumista, joita ei ole riitautettu

 • Todiste palvelusta, kuten sähköpostivahvistus tai lasku

 • Kortinhaltijan kanssa käyty sähköpostikeskustelu, jossa näkyy kortinhaltijan nimi, osoite ja sähköpostiosoite

 • Tiedot kortinhaltijan palvelun aiemmasta käytöstä ja maksuista, joita ei ole riitautettu

Kaksinkertaiset maksut

Asiakas väittää, että maksutapahtuma on käsitelty useita kertoja. Asiakas siis uskoo maksaneensa vähintään kaksi kertaa samasta nimikkeestä tai palvelusta.

Riitauta maksunpalautus, jonka perusteena on kaksinkertainen maksu

 • Kopiot laskuista, jotka todistavat, että SumUpin kautta on maksettu kaksi erillistä tilausta.

Palvelua ei toimitettu / tavaroita ei vastaanotettu

Juuri sitä miltä se kuulostaa. Kortinhaltija väittää, että hänen maksamansa tavaraa tai palvelua ei ole vastaanotettu sovitussa määräajassa tai ollenkaan.

Riitauta maksunpalautus, jonka perusteena on, että palvelua ei toimitettu / tavaroita ei vastaanotettu

Peruutettu toistuva maksutapahtuma

Kortinhaltija väittää, että häneltä on veloitettu maksu tilauksen peruuttamisen tai tilin sulkemisen jälkeen.

Riitauta maksunpalautus, jonka perusteena on peruutettu toistuva maksutapahtuma

 • Todiste siitä, että kortinhaltija oli tietoinen peruutus- tai palautuskäytännöstäsi, eikä tehnyt peruutusta tämän käytännön mukaisesti

 • Todiste siitä, että kortinhaltijalle ilmoitettiin tulevasta laskutuksesta 10 päivää ennen maksutapahtumaa

 • Mahdollinen maksutapahtuman laillisuuden todistava viestintä kortinhaltijan kanssa

Tavara ei vastaa kuvausta / viallinen

Tässä tapauksessa kortinhaltija kyseenalaistaa saamansa tuotteen tai palvelun laadun tai uskoo, että kuvaus on harhaanjohtava.

Riitauta maksunpalautus, jonka perusteena on kuvausta vastaamaton / viallinen tavara

 • Todiste siitä, että kortinhaltija ei ole palauttanut nimikettä eikä ottanut sinuun yhteyttä asian selvittämiseksi

 • Todiste siitä, että myydyt tavarat eivät olleet vaurioituneita eivätkä viallisia

 • Allekirjoitettu toimitustodistus mahdollisesti toimitetuista korvaavista tai korjatuista nimikkeistä

 • Viestintä kortinhaltijan kanssa maksutapahtumaan liittyen

 • Todiste siitä, että kortinhaltija ei ole ottanut yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi

 • Todiste siitä, että myydyt tavarat vastasivat kuvausta eivätkä olleet vaurioituneita/viallisia

 • Viestintä kortinhaltijan kanssa maksutapahtumaan liittyen

 • Todiste siitä, että kortinhaltija ei ole ottanut sinuun yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi

 • Todiste siitä, että tarjotut palvelut olivat kuvauksen mukaisia

 • Viestintä kortinhaltijan kanssa maksutapahtumaan liittyen

Väärennetyt tavarat

Asiakas tai kolmas osapuoli on tunnistanut tavaran väärennetyksi.

Riitauta maksunpalautus, jonka perusteena on väärennetty tavara

 • Kopio laskusta

 • Neutraali kolmannen osapuolen lausunto tavaran laillisuudesta

 • Aitoustodistus

Hyvitystä ei ole käsitelty, ja tavara/palvelu on palautettu tai peruutettu

Kortinhaltija väittää, ettei ole saanut sovittua hyvitystä palautetuista tai peruutetuista nimikkeistä tai palveluista.

Riitauta maksunpalautus, jonka perusteena on, ettei hyvitystä ole käsitelty, vaikka tavara/palvelu on palautettu tai peruutettu

 • Todiste siitä, että kortinhaltija ei palauttanut eikä yrittänyt palauttaa nimikettä

 • Todiste siitä, että kortinhaltijan palautus tai peruutus ei ollut kirjallisen palautus- tai peruutuskäytännön mukainen

 • Todiste siitä, että hyvitys on tehty

 • Todiste siitä, että kortinhaltija ei ole ottanut sinuun yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi

Katso maksunpalautusmenettelyä koskeva oppaamme, jossa on lisätietoa maksunpalautusten riitauttamisesta SumUpilla.