Zahteve za informacije, finančne reklamacije & obveščanje o goljufijah

Pri SumUp si po najboljših močeh prizadevamo za zmanjšanje goljufij in s tem možnih reklamacij.  Če kljub temu prejmete zahtevek za dodatne informacije ali vračilo ali obvestilo o goljufiji, vas prosimo, da sledite navodilom v tem članku.

Zahtevek za dodatne informacije

Kaj je zahtevek za informacije?

Z zahtevkom za dodatne informacije vaša stranka ali banka vaše stranke zahtevata več informacij o transakciji, ki je prikazana na izpisku o kartičnh transakcijah.   


Ali se moj bančni račun lahko bremeni zaradi zahtevka za dodatne informacije?

Ne, zahtevek za dodatne za informacije je zgolj prošnja za dodatne informacije. Ne boste bremenjeni za znesek transakcije, na katero se nanaša zahtevek za dodatne informacije. Če nam ne boste poslali zahtevanih podrobnosti in dokumentov o transakciji, pa bo lahko sprožen zahtevek za vračilo.


Kaj naj storim, če prejmem zahtevek za dodatne informacije?

O zahtevku za dodatne informacije boste ustrezno obveščeni in nato tudi naprošeni, da nam pošljete vse upoštevne informacije in dokumente o nakupu, ki jih pošljemo strankini banki. Pogoje v zvezi z zahtevanimi dokumenti lahko najdete tukaj. Če imate to možnost, je najbolje da za razrešitev težave stopite v stik z vašo stranko in jo prosite, naj pokliče svojo banko in ustavi morebitne zahtevke za vračilo.

Finančna reklamacija

Kaj je finančna reklamacija

Kadar se kartično transakcijo izpodbija (bodisi na zahtevo imetnika kartice bodisi banke imetnika kartice), se lahko zgodi sproži zahtevek za vračilo (finančna reklamacija). Če se, boste bremenjeni za znesek transakcije.

Pri izpodbijanju zahtevka za vrčailo in vračilu bremenjenega zneska vam bomo aktivno pomagali.

Kaj so razlogi za prejem finančna reklamacija?

Nekaj možnih razlogov za prejem zahtevka za vračilo:

  • Blago je bilo med dostavo poškodovano in je prispelo pokvarjeno.
  • Imetnik kartice je vrnil blago, ni pa prejel vračila sredstev.
  • Imetnik kartice je izpodbijal transakcijo zaradi domnevne goljufive uporabe njegove kartice.
  • Imetnik kartice ni prepoznal bremenitve na bančnem izpisku.
  • Imetnik kartice izpodbija kakovost ali prejem blaga.
  • Znesek bremenitve je napačen.
  • Zgodile so se napake med izvedbo transakcije.
  • Trgovec se ni odzval na zahtevo za informacije.

Kaj se zgodi med finančna reklamacija?

Do zahtevka za vračilo pride, ko stranka pri izdajatelju svoje kartice izpodbija transakcijo. Vračilo se prek upoštevnega plačilnega sistema prenese do trgovca. Vaš račun SumUp bo bremenjen po prejemu zahtevka za vračailo. Ob tem se obračuna dodatna provizija v višini 10.00 €. Prosimo upoštevajte, da to provizijo zaračuna ponudnik plačilnega prometa in ne SumUp.

Zahtevek za vračilo  zajema navedbo „odgovorite do“ datuma. Ker plačilni sistemi omogočajo samo omejen čas za odgovor na zahtevek za vračilo (in njegovo izpodbijanje), je ključno, da na e-pošto, ki vam jo pošljemo, odgovorite v zahtevanem roku. Pri izpodbijanju zahtevka za vračilo in vračilu bremenjenega zneska od banke imetnika kartice, vam bomo aktivno pomagali.

Kaj naj storim, če prejmem finančno reklamacijo??

Če prejmete zahtevek za vračilo, pozorno preberite našo elektronsko sporočilo o zahtevkih za vračilo in preverite, ali lahko pošljete zahtevane informacije.

Kako naj ravnam v zvezi z finančnimi reklamacijami?

Če se kupec na vas obrne z reklamacijo nakupa, poskušajte spor razrešiti z njim. Če spora ne morete rešiti s konsenzom, povejte kupcu, kako naj vrne blago.


Ko prejmete vrnjeno blago, nakažite vračilo denarja na tisto kreditno kartico oziroma račun, s katero je bil nakup opravljen. Ne upoštevajte številk ali informacij, ki se ne ujemajo, in uporabljajte zdravo pamet pri presoji tveganja. Ves čas nas obveščajte, ker bi naše izkušnje lahko koristile pri razrešitvi težave.

Za preprečitev zahtevka za vračilo zaradi „neprepoznane transakcije“ se prepričajte, da je ime podjetja, ki ste ga registrirali pri nas, preprosto prepoznavno.

Če je bil proizvod odpremljen: zaradi zagotovitve zanesljivega prejema blaga uporabljajte tako obliko dostave, ki omogoča potrdilo o dostavi. Pri proizvodih večje vrednosti pri dostavi zahtevajte podpis prejema.

Nasveti za preprečevanje zahtevkov za vračila so tukaj.

Obvestila o goljufijah

Kaj je obvestilo o goljufiji?

Z obvestilom o goljufiji nas strankina banka obvesti, da je stranka kartico, ki je bila uporabljena za plačilo, prijavila kot zlorabljeno, izgubljeno, ukradeno ali ponarejeno.
V tistem trenutku ne boste bremenjeni, zelo verjetno pa bo sledil zahtevek za vračilo kupnine zaradi goljufije.


Kaj naj storim, če prejmem obvestilo o goljufiji?

O obvestilu o goljufiji boste ustrezno obveščeni in posredovana vam bodo dodatna navodila.
Če imate to možnost, je najbolje da za razrešitev težave stopite v stik z vašo stranko in jo prosite, naj pokliče svojo banko in ustavi morebitne zahtevke za vračila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je bil ta sklop koristen?

Niste našli kar ste iskali?

Kontaktirajte nas

Članki v tem oddelku