Hämtningsbegäran, kortreklamationer och bedrägerirapporter

På SumUp gör vi allt som står i vår makt för att minska bedrägerier och därmed risken för kortreklamationer. Om du trots allt får en hämtningsbegäran, kortreklamation eller bedrägerirapport bör du följa instruktionerna i den här artikeln.

I denna artikel:

Hämtningsbegäranden

Vad är en hämtningsbegäran?

En hämtningsbegäran sker när kunden eller kundens bank begär mer information om en transaktion som visas på hans eller hennes kontoutdrag.


Dras det pengar från mitt bankkonto på grund av en hämtningsbegäran?

Nej, en hämtningsbegäran är bara en begäran om information. Du debiteras inte för den del av transaktionsbeloppet som hämtningsbegäran avser. Underlåtenhet att överlämna begärda uppgifter och dokument om transaktionen kan leda till en kortreklamation.


Vad ska jag göra om jag får en hämtningsbegäran?

Du kommer att få kännedom om hämtningsbegäran och bli ombedd att förse oss med all relevant information samt alla dokument som avser köpet som ska vidarebefordras till kundens bank. Du hittar kraven på de begärda dokumenten här. Om du har möjlighet, gör du bäst i att lösa problemet genom att kontakta kunden och be honom eller henne att ringa banken för att hindra eventuella kortreklamationer.

Kortreklamation

Vad är en kortreklamation?

Om du inte samtycker till en korttransaktion (på begäran av kortinnehavaren eller av kortinnehavarens bank) kan du få en kortreklamation. Om en kortreklamation inträffar debiteras du för transaktionsbeloppet.

Vi hjälper dig att bestrida kortreklamationen och få tillbaka det debiterade beloppet från kundens bank.

Vad orsakar en kortreklamation?

Följande omständigheter kan bland annat orsaka kortreklamationer:

  • Varan skadas under transporten och levereras trasig.
  • Kortinnehavaren returnerar varan men får inte tillbaka pengarna.
  • Kortinnehavaren misstänker en bedräglig användning av kortet.
  • Kortinnehavaren känner inte igen transaktionen på kontoutdraget.
  • Kortinnehavaren bestrider varans kvalitet och kvittot.
  • Det debiterade beloppet var felaktigt.
  • Bearbetningsfel uppstod under transaktionen.
  • Handlaren uppfyllde inte en hämtningsbegäran.

Vad händer under en kortreklamation?

En kortreklamation inträffar när en kund kontaktar kortutgivaren och bestrider en transaktion. Kortreklamationen skickas via betalningssystemet till handlaren. Ditt SumUp-konto debiteras när kortreklamationen tas emot. En extra avgift på 10 SEK kommer att tas ut för att täcka de kostnader som uppstår på grund av kortreklamationen. Observera att denna avgift debiteras av betalningsförmedlaren och orsakas inte av SumUp.

Kortreklamationen innehåller en svarsfrist. På grund av betalningssystemens korta frist för att besvara kortreklamationen (och bestrida den) är det viktigt att du besvarar e-postmeddelandet inom den begärda tidsramen. Vi hjälper dig att bestrida kortreklamationen och få tillbaka det debiterade beloppet från kortinnehavarens bank.

Vad ska jag göra om jag får en kortreklamation?

Om du får en kortreklamation ska du läsa vårt e-postmeddelande noggrant och se om du kan tillhandahålla den begärda informationen.

Hur hanterar jag kortreklamationer?

Om en köpare kontaktar dig med ett klagomål om ett köp, bör du försöka lösa tvisten med köparen. Om ni inte kan lösa tvisten till ömsesidig tillfredsställelse, förklarar du för köparen hur varan returneras.
När varan har returnerats till dig utfärdar du en återbetalning till samma kreditkort som användes för att göra köpet. Acceptera inte siffror och information som inte går ihop och bedöm risken genom att använda ditt sunda förnuft. Se till att hålla oss informerade eftersom vår erfarenhet kan vara hjälpsam för att lösa problemet.

Om du vill undvika kortreklamationen med orsaken ”Transaktionen känns inte igen” ska du se till att det är lätt att känna igen företagsnamnet du registrerat.

Se till att varan levereras med leveransbevis om den nu levereras så att den kommer fram i gott skick. Kräv en signatur för leverans av dyrbarare varor.

Här hittar du tips om hur du förhindrar en kortreklamation.

Bedrägerirapporter

Vad är en bedrägerirapport?

En bedrägerirapport tillkommer när kundens bank meddelar oss om att kortet som användes för betalningen anmälts av kunden som missbrukat, borttappat, stulet eller förfalskat.
I det här stadiet debiteras du inte men det är högst sannolikt att en bedrägerigrundad kortreklamation följer.


Vad ska jag göra om jag får en bedrägerirapport?

Du kommer att få kännedom om bedrägerirapporten och få ytterligare instruktioner.
Om möjligt, gör du bäst i att lösa problemet genom att kontakta kunden och be honom eller henne att ringa banken för att förhindra eventuella kortreklamationer.

 

Var denna artikel till hjälp?

Hittade du inte vad du sökte efter?

Kontakta oss

Artiklar i detta avsnitt