Promijeni moj deskriptor naplate

Vaš deskriptor naplate je naziv poslovanja koji će biti prikazan na bankovnim izvodima vaših klijenata. Prema zadanim postavkama pojavit će se kao:

SumUp *naziv poslovanja koji ste naveli prilikom registracije *

Međutim, ovo možete prilagoditi kako god želite slijedeći ove jednostavne korake:

  1. Na vašem  SumUp profilu, kliknite simbol profila u gornjem desnom kutu.

  2. Odaberite "Postavke".

  3. Sada možete izmijeniti deskriptor.

  4. Nakon što kliknete "Spremi", promjene se odmah primjenjuju.

Važno

Uvijek šaljemo cijeli deskriptor naplate prilikom obrade plaćanja, ali banka vašeg klijenta može skratiti deskriptor na vlastitom bankovnom izvodu.