Prije nego što se povežete

Provjerite je li vaš uređaj kompatibilan, jesu li čitač kartica i mobilni uređaj napunjeni i provjerite je li vaša SumUp aplikacija ažurirana.

Resetiranje Bluetootha na Air čitaču

Ako je vaš uređaj kompatibilan i Air je napunjen, ali se i dalje ne možete povezati, pokušajte resetirati vezu.

  1. Isključite Bluetooth na telefonu ili tabletu.

  2. Zatvorite SumUp aplikaciju na svom uređaju.

  3. Provjerite je li vaš čitač kartica uključen u struju. Zatim držite tipku za napajanje čitača otprilike 3 sekunde dok se ne isključi.

  4. Ponovno pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje sve dok na zaslonu ne vidite "Release for BT" i ne čujete zvučni signal. Zatim otpustite tipku za napajanje.

  5. Pričekajte drugi zvučni signal, a zatim ručno ponovno povežite uređaj.

Još uvijek se ne možete povezati?

Vaš uređaj je možda neispravan ili blokiran. Saznajte što učiniti s neispravnim čitačima kartica.