Instalirajte ažuriranja čitača kartica

  1. U aplikaciji SumUp dodirnite ikonu profila u kutu.

  2. Odaberite "Čitač kartica" i provjerite je li vaš SumUp Air povezan.

  3. Za provjeru ažuriranja dodirnite čitač koji koristite. Pojavit će se poruka koja će vas obavijestiti o svim ažuriranjima koja se mogu instalirati.