Naknada po transakciji primjenjuje se na sve transakcije izvršene putem vašeg SumUp profila, bez obzira na kartičnu shemu.

Visa
Visa Electron
V Pay
Mastercard
Maestro
American Express
Discover
China Union Pay
JCB
Google Pay
Apple Pay
Samsung Pay

Međunarodne kartice

Također je moguće prihvatiti kartice izdane izvan zemlje u kojoj posluje vaše poslovanje, sve dok kartica ima jedan od gore navedenih logotipa.

Naknade u međunarodnoj valuti

Ako vaš klijent izvrši plaćanje međunarodnom karticom, njegova banka može mu naplatiti naknadu u skladu s politikom konverzije valute banke.

Naknada se naplaćuje samo kada valuta u kojoj je kartica izdana ne odgovara valuti zemlje u kojoj je vaše poslovanje registrirano kod nas.

Na primjer, ako vaš klijent ima američki bankovni račun, a vaše je poslovanje registrirano u Ujedinjenom Kraljevstvu, transakcija će se naplatiti u GBP. Budući da je račun klijenta u USD, klijentu će biti naplaćena trenutna naknada za konverziju koju naplaćuje njegova banka.

Važno:

Imajte na umu da bi obrada plaćanja karticom American Express i međunarodnim karticama mogla potrajati dodatna 2-3 radna dana.

Kako prihvatiti plaćanje karticama

Kliknite na svoj čitač kako biste saznali kako prihvatiti kartična plaćanja s: čitač kartica SumUp 3G i čitač kartica SumUp Air.