Važno:

Ovaj odjeljak za učitavanje dokumentacije vam je dostupan samo onda kada ga trebate upotrijebiti. Molimo učitajte dokumentaciju samo onda kada se to od vas izričito traži.

Učitajte svoje dokumente

  1. Na vašem SumUp profilu, kliknite simbol profila u gornjem desnom kutu

  2. Odaberite "Dokumenti".

  3. Učitajte svoje dokumente u odgovarajući odjeljak.

To je sve što trebate učiniti. Mi ćemo pregledati dokumentaciju i povratno ćemo vam se javiti putem e-pošte kako bismo potvrdili završetak postupka. Molimo imajte na umu da inače kratak postupak pregleda dokumentacije može potrajati i nekoliko dana.

Napomena:

Dokumentacija mora biti manja od 10MB za prijenos.