Kompatibilnost čitača kartica

Za korištenje SumUp aplikacije potreban je Android 8 ili noviji, a za povezivanje s našim čitačima kartica potreban je Bluetooth 4.0. Provjerite verziju svojeg uređaja i ažurirajte ga u odjeljku postavki.

Neki Android uređaji ne mogu se ažurirati na najnoviji softver. Provjerite može li se vaš Android uređaj ažurirati na najnoviju verziju.