Napomena:

Pružatelji plaćanja za opozive plaćanja naplaćuju nepovratnu naknadu u iznosu od 75 kuna, stoga je uvijek najbolje poduzeti mjere opreza tijekom plaćanja na daljinu i plaćanja obrađivati na siguran način kako bi se spriječili opozivi plaćanja (Chargeback).

Razumijevanje opoziva plaćanja (Chargeback)

Ukratko, do opoziva plaćanja dolazi kada klijent ili njihova banka ospori kartičnu transakciju i traži povrat novca.

Opozivi plaćanja (Chargeback) mogu u nekoj mjeri biti komplicirani postupci. Stoga smo sastavili vodič koji vas vodi korak po korak kroz postupak opoziva plaćanja (Chargeback) te smjernice o tome kako osporiti različite vrste opoziva plaćanja (Chargeback).

Ako želite osporiti potraživanje iznimno je važno u traženom roku odgovoriti na bilo koju poruku e-pošte koju vam pošaljemo, jer opozivi plaćanja (Chargeback) uključuju rok za odgovor koji je nametnut od strane pružatelja plaćanja.

Opozivima plaćanja (Chargeback) mogu prethoditi zahtjevi za pristup informacijama i izvješća o prijevarama, u kojima se traži više informacija o sumnjivoj ili nepriznatoj transakciji.