Napomena:

Cijene i naknade mogu se razlikovati ovisno o promotivnim ponudama. Ako želite biti u tijeku s aktualnim ponudama, posjetite našu web stranicu.

Cijene hardvera

Naš čitač kartica Air košta 299,00 HRK (bez PDV-a, troškove dostave uključeni).

Naknade za transakcije

Sa SumUp-om nema mjesečnih naknada i ugovorne obveze. Jednostavno za svaku transakciju naplaćujemo naknadu u malom postotku. Drugim riječima, plaćate samo kada vama plate.

Za sve naše čitače kartica standardna naknada je:

  • Debitna kartica: 1,95%

  • Kreditna kartica i NFC: 1,95%

Napomena: Ove se naknade mogu razlikovati od zemlje do zemlje, ali vi ćete platiti samo one naknade koje se primjenjuju za zemlju pod kojom je registriran vaš SumUp profil, čak i ako čitač koristite u inozemstvu. Napominjemo da bi vam vaša banka mogla naplatiti dodatnu naknadu za isplatu prenesenu na vaš hrvatski bankovni račun. Kako biste izbjegli bilo kakve dodatne naplate vaših banka, molimo vas koristite SumUp karticu kao zadani sustav isplate.

Zbog načina obrade, NFC plaćanja mogu se tretirati kao debitna ili kreditna plaćanja. Pogledajte naš vodič za NFC plaćanja za više informacija.

Korisne informacije o SumUp naknadama

Naše naknade za kartične transakcije uvijek su paušalne te pokrivaju međubankovne naknade i sve ostale dodatne troškove, tako da će vam se uvijek naplatiti samo gore navedeni iznosi/stope.

Plaćate samo za uspješne transakcije, odbijene uplate se ne naplaćuju. Također ne naplaćujemo gotovinska plaćanja evidentirana putem naše aplikacije ili čitača kartica.

Naše transakcijske naknade oslobođene su PDV-a.