Naknada za podizanje s bankomata

Ne naplaćujemo ništa za vaša prva tri podizanja na lokalnom bankomatu u mjesecu. Nakon ta tri podizanja, postoji naknada od 2% za svako lokalno ili međunarodno podizanje u mjesecu.

Imajte na umu da bankomati trećih strana još uvijek mogu primijeniti naknadu za bilo koje podizanje.

Napomena:

Također smo postavili neke limite plaćanja kao mjeru zaštite protiv prijevare. Saznajte više o Limitima po SumUp kartici i kako se mogu promijeniti.