Povezivanje pisača

  1. Ako je potrebno, deaktivirajte iOS način rada na pisaču prema uputama proizvođača.

  2. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom uređaju.

  3. U SumUp aplikaciji kliknite na ikonu profila u kutu zaslona i odaberite "Ispis u tijeku".

  4. Provjerite je li prekidač "Ispis omogućen" aktivan. Aplikacija će automatski skenirati pisače ako jest. Dodirnite "Pisač" u nastavku za ručno skeniranje.

  5. Za povezivanje odaberite svoj pisač. Ako se traži PIN, unesite 0000.

  6. Dodirnite "Ispis probne stranice" za provjeru veze.

Osim toga, možete upotrijebiti USB kabel za žičanu vezu s pisačem ili spojiti ethernet kabelom svoj pisač i Wi-Fi usmjerivač koji koristite. Zatim jednostavno odaberite pisač u odjeljku pisača svoje aplikacije.

Odaberite postavke pisača

Možete odabrati ispis potvrda plaćanja za svaku transakciju omogućavanjem automatskog ispisa ili odabrati ispis samo odabranih potvrda plaćanja.

  1. U SumUp aplikaciji dodirnite ikonu profila u gornjem kutu.

  2. Dodirnite "Ispis u tijeku".

  3. Omogućite prekidač "Uvijek ispiši potvrdu plaćanja" za automatski ispis svih potvrda plaćanja ili ga onemogućite za odabir potvrdi plaćanja za ispis.