Tvarkykite prekes

Optimizuokite prekių katalogą pridėdami, pašalindami ar pakoreguodami prekes ir jų variantus. Visi pakeitimai nedelsiant bus atnaujinti ir „SumUp“ programėlėje.

Norėdami pridėti naują prekę, eikite į „SumUp“ profilis , tada:

 1. Dalyje „Prekės“ spustelėkite „Nauja prekė“.

 2. Įveskite prekės pavadinimą, pasirinktinai įkelkite jos paveikslėlį ir priskirkite kainą.

 3. Pasirinkite mokesčių tarifą, taikytiną prekei.

 4. Išsaugokite prekę spustelėdami „Išsaugoti pakeitimus“.

Jei turite kelis tos pačios prekės variantus, spustelėkite „Pridėti variantą“ ir įveskite etiketę ir kiekvieno varianto kainą. Pastaba: Galite tik tvarkyti mokesčių tarifus tik „SumUp“ programėlėje.

Norėdami pridėti arba pakeisti prekės nuotrauką, eikite į „SumUp“ profilis , tada:

 1. Dalyje „Prekės“ spustelėkite šalia reikiamos prekės esantį redagavimo simbolį.

 2. Norėdami pridėti naują nuotrauką, spustelėkite „Pridėti nuotrauką“.

 3. Norėdami nuotrauką pakoreguoti, spustelėkite ją ir pasirinkite „Keisti nuotrauką“. Pasirinkite failą ir spustelėkite „Atidaryti“.

 4. Užbaikite spustelėdami „Išsaugoti pakeitimus“.

Norėdami prekę redaguoti arba pašalinti, eikite į „SumUp“ profilį ir:

 1. Dalyje „Prekės“ spustelėkite šalia norimos pakoreguoti prekės esantį redagavimo simbolį.

 2. Atsidarys langas „Redaguoti prekę“. Čia galite pakeisti prekės pavadinimą, kategoriją, nuotrauką, variantų pavadinimus, kainą ir mokesčio tarifą.

 3. Atlikę norimus pakeitimus, spustelėkite „Išsaugoti pakeitimus“.

Norėdami prekę pašalinti, prekės redagavimo lange spustelėkite „Pašalinti prekę“.

 1. „SumUp“ profilyje, kairėje pusėje esančiame meniu, pasirinkite kortelę „Pradžia“.

 2. Pasirinkite „Prekės“.

Tvarkyti kategorijas

Prekių kategorijose galite prekes suskirstyti į pasirinktas kategorijas, kad jas būtų lengviau surasti atsiskaitymo metu.

Pirmoji kategorija „Mano lentyna“ bus sukurta automatiškai. Norėdami sukurti naują kategoriją, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Dalyje „Prekės“ spustelėkite „Nauja kategorija“.

 2. Įveskite kategorijos pavadinimą.

 3. Ją patvirtinkite spustelėdami „Išsaugoti“.

Dabar prie šios kategorijos galėsite pridėti naujų ir jau sukurtų prekių.

 1. Dalyje „Prekės“ spustelėkite norimos redaguoti kategorijos 3 taškus.

 2. Pasirinkite „Išsaugoti pakeitimus“ ir „Pervadinti“.

 3. Baigę spustelėkite „Atnaujinti“.

Norėdami ištrinti kategoriją, pasirinkite „Ištrinti“ ekrane „Prekės“. Atkreipkite dėmesį, kad ištrynus kategoriją, visos joje buvusios prekės bus taip pat ištrintos.

Pastaba: