Dėl ko įrenginys užsiblokuoja?

Įrenginyje sumontuotas saugos mechanizmas suveikia nustačius bandymą kaip nors jį pažeisti. Siekiant apsaugoti jūsų duomenis, įrenginys visam laikui užblokuojamas.

Todėl su įrenginiu visada elkitės atsargiai. Saugos mechanizmas įrenginį gali užblokuoti ir dėl stipresnio smūgio, jį numetus ar palikus itin aukštoje ar žemoje temperatūroje.

Kaip užblokuotą įrenginį pakeisti nauju

Jei įrenginys užsiblokavo nepasibaigus 12 mėnesių garantijai, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi dėl nemokamo pakeitimo.