Prieš prijungdami

Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys suderinamas su mūsų skaitytuvu, ar abu įrenginiai įkrauti ir ar atnaujinta „SumUp“ programėlė.

Nustatykite iš naujo „Air“ skaitytuvo „Bluetooth“ funkciją

Jei jūsų įrenginys tinkamas naudoti, o „Air“ skaitytuvas yra įkrautas, bet vis tiek nepavyksta jo prijungti, pabandykite iš naujo nustatyti ryšio funkciją.

  1. Telefone ar planšetiniame kompiuteryje išjunkite „Bluetooth“ funkciją.

  2. Išjunkite „SumUp“ programėlę savo įrenginyje.

  3. Šiuo metu kortelių skaitytuvas negali būti įkraunamas. Tada maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaustą skaitytuvo įjungimo / išjungimo mygtuką, kol įrenginys išsijungs.

  4. Dar kartą paspauskite ir palaikykite nuspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimą ir ekrane pamatysite užrašą „Release for BT“. Atleiskite mygtuką.

  5. Palaukite, kol išgirsite antrą pyptelėjimą ir prijunkite įrenginį rankiniu būdu.

Vis tiek nepavyksta prijungti?

Gali būti, kad jūsų įrenginys su defektais arba užblokuotas. Sužinokite, ką daryti, jei kortelių skaitytuvas turi defektų.