Kortelių skaitytuvo naujinių diegimas

  1. „SumUp“ programėlėje bakstelėkite kampe esančią profilio piktogramą.

  2. Pasirinkite „Kortelių skaitytuvas“ ir patikrinkite, ar „Air“ skaitytuvas yra prijungtas.

  3. Bakstelėkite skaitytuvą, kurį naudojate, ir patikrinkite, ar yra išleistų naujinių. Ekrane bus parodytas pranešimas, informuojantis apie galimus įdiegti naujinius.