Kaip atsisiųsti pervedimo ataskaitą

Pervedimą patvirtinančiame dokumente nurodoma svarbiausia vieno pervedimo informacija, įskaitant sumą, pervedimo datą, gavėjo bei siuntėjo duomenis ir pervedimo būseną dokumento atsisiuntimo metu.

Sąskaitos ataskaitų atsisiuntimas

Taip pat galite atsisiųsti išsamią sąskaitos ataskaitą, kurioje išvardyti visi per pasirinktą laikotarpį į „SumUp“ sąskaitą gauti ar iš jos pervesti mokėjimai.