Prieš apdorodami operaciją

Paprastai mokėjimas užginčijamas, kai klientas nepamena ar neatpažįsta atliktos mokėjimo operacijos. Ką galite padaryti jūs, kad tokių situacijų išvengtumėte?

  • Pasirinkite tinkamą aprašą – išsaugokite savo įmonės ar parduotuvės pavadinimą, kurį klientai greitai atpažintų savo banko sąskaitos išrašuose.

  • Individualizuokite savo kvitus ir pakoreguokite sąskaitose faktūrose nurodomus verslo duomenis – jie turi būti tikslūs ir nuolatos atnaujinami.

  • Nurodykite kontaktinę informaciją – pasirūpinkite, kad klientai lengvai rastų informaciją, kaip su jumis susisiekti kilus neaiškumams, kad galėtumėte juos išspręsti prieš klientui inicijuojant atgalinį nuskaitymą.

Kas yra atgalinis nuskaitymas?

Atgalinis nuskaitymas inicijuojamas klientui užginčijus nuskaitytą mokėjimą ir kreipusis į savo banką dėl pinigų grąžinimo. Daugiau informacijos apie atgalinius nuskaitymus rasite spustelėję čia.

Apdorodami operaciją

Mokėjimai atsiskaitymo vietoje saugesni

Gyvai atliekami mokėjimai, kurie patvirtinami įvedant PIN kodą, paprastai yra daug saugesni. Jei įmanoma stenkitės visus mokėjimus priimti šiuo būdu.

Apdoroję operaciją

Jei klientas atsiskaito įmonės mokėjimo kortele, kvitą taip pat nusiųskite tos įmonės buhalterijos skyriui, kad išvengtumėte nesusipratimų ateityje.