Sukčiavimas. Operacijos nepateikiant kortelės

Tai toks atvejis, kai kortelės turėtojas teigia, kad mokėjimo operacijos neautorizavo ar nedalyvavo ją apdorojant. Pavyzdžiui, jis teigia, kad kortelė buvo pavogta arba padarytas jos dublikatas. Norint tokią pretenziją užginčyti, turite įrodyti, kad kortelės turėtojas apie operaciją žinojo ir dalyvavo ją apdorojant.

Kaip užginčyti atgalinį nuskaitymą sukčiavimo (nepateikiant fizinės kortelės) pagrindu

 • Patvirtinimas el. paštu.

 • Prekių aprašymas, įskaitant datą ir laiką, kada jos buvo įsigytos ir atsisiųstos.

 • Įrodymas, kad ankstesnės to paties kliento mokėjimo operacijos nebuvo užginčytos.

 • Sąskaitos faktūros kopija.

 • Susirašinėjimas su kortelės turėtoju el. paštu.

 • Pristatymą patvirtinantis pasirašytas dokumentas.

 • Įrodymas, kad ankstesnės to paties kliento mokėjimo operacijos nebuvo užginčytos.

 • Suteiktų paslaugų įrodymas, pvz., patvirtinimas el. laišku arba sąskaita faktūra.

 • Susirašinėjimas el. paštu su kortelės turėtoju, kur būtų nurodytas kortelės turėtojo vardas bei pavardė, adresas ir el. paštas.

 • Ankstesnio kortelės turėtojo naudojimosi paslauga įrašai ir neužginčytų operacijų istorija.

Pakartotinis operacijos apdorojimas

Šiuo atveju pateikta pretenzija, kad ta pati operacija apdorota kelis kartus. Kitaip tariant, klientas teigia, kad už tą pačią prekę arba paslaugą sumokėjo du ar daugiau kartų.

Kaip užginčyti atgalinį nuskaitymą pakartotinio operacijos apdorojimo pagrindu

 • Dviejų atskirų užsakymų, už kuriuos sumokėta per „SumUp“, sąskaitų faktūrų kopijos.

Nesuteikta paslauga arba negauta prekė

Reiškia būtent tai, kas ir parašyta. Kortelės turėtojas pateikia pretenziją, kad prekė ar paslauga, už kurią sumokėjo, per sutartą laiką arba išvis nebuvo suteikta arba gauta.

Kaip užginčyti atgalinį nuskaitymą nesuteiktos paslaugos ar negautos prekės pagrindu

Atšaukta periodinio mokėjimo operacija

Kortelės turėtojas teigia, kad nutraukus prenumeratą ar uždarius paskyrą, vis tiek buvo nurašytas mokėjimas.

Kaip užginčyti atgalinį nuskaitymą atšauktos periodinio mokėjimo operacijos pagrindu

 • Įrodymas, kad kortelės turėtojui buvo žinoma jūsų užsakymo atšaukimo arba prekių grąžinimo politika ir kad kortelės turėtojas jos nesilaikė.

 • Įrodymas, kad kortelės turėtojas apie būsimą mokėjimo nuskaitymą buvo informuotas 10 dienų prieš operacijos apdorojimą.

 • Bet kokia komunikacija su kortelės turėtoju, patvirtinanti, kad operacija apdorota teisėtai.

Prekės neatitinka aprašo arba yra brokuotos

Šiuo atveju kortelės turėtojas abejoja įsigyto produkto arba suteiktų paslaugų kokybe; arba mano, kad prekių arba paslaugų aprašas yra klaidinantis arba apgaulingas.

Kaip užginčyti atgalinį nuskaitymą aprašo neatitinkančių arba brokuotų prekių pagrindu

 • Įrodymas, kad kortelės turėtojas prekės negrąžino ir į jus dėl iškilusios problemos nesikreipė.

 • Įrodymas, kad parduotos prekės nebuvo pažeistos ar su defektais.

 • Pasirašytas pakeistos ar sutaisytos prekės pristatymą patvirtinantis įrodymas.

 • Bendravimas su kortelės turėtoju dėl operacijos.

 • Įrodymas, kad kortelės turėtojas su jumis nesusisiekė bandydamas išspręsti problemą.

 • Įrodymas, kad prekės atitinka jų aprašą ir nėra nei pažeistos, nei brokuotos.

 • Bendravimas su kortelės turėtoju dėl operacijos.

 • Įrodymas, kad kortelės turėtojas su jumis nesusisiekė bandydamas išspręsti problemą.

 • Įrodymas, kad suteikta paslauga atitinka jos aprašą.

 • Bendravimas su kortelės turėtoju dėl operacijos.

Suklastota prekė

Klientas arba trečioji šalis teigia, kad prekės yra klastotės.

Kaip užginčyti atgalinį nuskaitymą suklastotos prekės pagrindu

 • Sąskaitos faktūros kopija.

 • Neutralios trečiosios šalies vertinimas, patvirtinantis prekių tikrumą.

 • Autentiškumo sertifikatas.

Nepervestas kreditas arba atšaukta prekė / paslauga

Kortelės turėtojas teigia, kad negavo sutartos gražinti pinigų sumos už grąžintą arba atšauktą prekę ar paslaugą.

Kaip užginčyti atgalinį nuskaitymą nepervesto kredito arba atšauktos prekės / paslaugų pagrindu

 • Įrodymas, kad kortelės turėtojas prekės negrąžino arba nebandė jos grąžinti.

 • Įrodymas, patvirtinantis, kad kortelės turėtojas prekę grąžino arba užsakymą atšaukė nesilaikydamas rašytinės prekių grąžinimo arba užsakymo atšaukimo politikos.

 • Įrodymas, kad pinigai buvo grąžinti.

 • Įrodymas, kad kortelės turėtojas su jumis nesusisiekė bandydamas išspręsti problemą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip galite užginčyti atgalinius nuskaitymus per „SumUp“, sužinosite perskaitę mūsų vadovą, kuriame paaiškinta atgalinių nuskaitymų eiga.