Merk:

Alternativt kan du finne ut hvordan du oppretter en faktura med SumUp-profilen din.

Opprett en faktura ved hjelp av SumUp App

 1. I SumUp App trykker du på «Mer» nederst i høyre hjørne og velger «Fakturaer».

 2. Trykk på «Ny faktura» for å begynne opprettelse av fakturaen.

 3. Trykk på «Faktura-nr.» for å legge til fakturanummer og utstedelsesdato. Du kan også bruke seksjonene «Terminer» eller «Forfallsdato» for å redigere betalingsfristen.

  Merk: Når du har angitt fakturanummer, vil alle fremtidige fakturaer fortsette denne sekvensen til du endrer det.

 1. Trykk på «Legg til kunde» og fyll enten inn relevant kundeinformasjon eller trykk på «Kunder» for å legge til en kunde fra kundelisten eller telefonkontaktene.

  Merk: Når detaljene er lagt til, trykker du på «Lagre kunde» for å legge til en kunde i kundelisten eller lagre endringene for en eksisterende kunde.

 2. Velg «Legg til vare», og fyll enten inn varedetaljer eller trykk på «Dine varer» for å bruke en vare fra varekatalogen.

  Merk: Trykk på «Lagre vare» når du har lagt til relevante detaljer for å lagre en vare i varekatalogen din for fremtidig bruk. Trykk på «Lagre endringer» for å lagre endringer ved eksisterende varer.

 3. Eventuelt kan du legge til flere varer ved å velge «Legg til vare» igjen eller fjerne en vare ved å trykke på «Slett vare».

 1. Når du har lagt til alle detaljene, trykker du på «Fortsett».

 2. Sjekk og endre mottakerens e-postadresse om nødvendig, og legg eventuelt til melding og vedlegg.

 3. Trykk på «Send» for å sende den fullførte fakturaen til den angitte e-postadressen.

Du mottar en bekreftelse på at fakturaen er sendt, og du kommer tilbake til hovedskjermbildet for faktura.

Merk:

Du kan forhåndsvise, lagre eller slette fakturaen når som helst under opprettelsesprosessen ved å trykke på de tre prikkene øverst i hjørnet.

Ta en titt på veiledningene våre om hvordan du tilpasser informasjonen som vises på fakturaen din, og hvordan betaling fungerer med fakturaer.