Hvordan og når du får betalt

Som standard, sendes utbetalinger, minus vårt transaksjonsgebyr, til bankkontoen din. Men du kan endre utbetalingsinnstillinger til ditt SumUp Card i stedet, for å aktivere utbetalinger neste dag. Du kan også angi hvor ofte du får betalt.

Dine utbetalingsinnstillinger er som standard satt til daglig. Så penger fra aksepterte transaksjoner vil være tilgjengelige til utbetaling 3-5 virkedager etter at du har akseptert betalingen. Det er imidlertid tre forskjellige alternativer for endring av utbetalingsfrekvens:

  • Daglig - hver dag, unntatt helligdager og helger

  • Ukentlig - hver tirsdag 

  • Månedlig - den tredje virkedag i påfølgende måned

Du kan sjekke utbetalingsstatus for å se når og hvor pengene dine ble sendt og finne ut hva som kan forsinke utbetalingene dine.

Merk:

Det er kun mulig å refundere betalinger hvis du har tilstrekkelig saldo på utestående utbetalinger til å dekke refusjonsbeløpet.