Redigere navn på min Nettbutikk

  1. Klikk på «Nettbutikk» i panelet til venstre i din SumUp-profil.

  2. Klikk på «Butikkredigering» og velg deretter «Navigasjon» fra rullegardinmenyen.

  3. Velg «Topptekst» og skriv inn butikkens navn under «Butikknavn».

Endre URL-en til min Nettbutikk

  1. I SumUp-profilen din, klikker du på «Nettbutikk» i navigasjonspanelet til venstre.

  2. Velg «Innstillinger» og deretter «Generelt».

  3. Endre butikklenken din og bekreft ved å klikke på «Lagre».