Slik kobler du til WiFi

 1. Velg ønsket språk.

 2. Du vil nå bli spurt om du vil koble til WiFi. Velg “ja” ved å klikke på den grønne haken på leseren.

 3. Kortleseren vil nå søke etter WiFi-nettverk.

 4. Velg ditt foretrukne nettverk ved å bruke pil opp og ned på leseren.

 5. Bekreft hvilket nettverk du vil koble til ved å klikke på den grønne haken.

 6. Skriv inn WiFi-passordet og trykk på “OK” for å bekrefte.

Enheten vil nå koble seg til det valgte nettverket. Du kan nå logge inn på kortleseren din.

Viktig

Hvis du bruker en eldre versjon av vår 3G kortleser, har du ikke muligheten til å koble til via WiFi. Når du slår på enheten, kobler leseren automatisk til et lokalt nettverk, og du kan begynne å gjøre transaksjoner.

Etablere en mobil nettverkstilkobling

Det innebygde SIM-kortet gir kortleseren ubegrenset gratis data ved å koble til det beste tilgjengelige nettverket, noe som betyr at det ikke er ekstra kostnader.

Det er viktig at du ikke bytter ut eller tukler med det medfølgende SIM-kortet. Dette kan hemme enhetens funksjon.

 1. Slå på din 3G-kortleser.

 2. Velg ønsket språk.

 3. Du vil nå bli spurt om du vil koble til WiFi. Velg “ikke nå” ved å klikke på pil ned etterfulgt av den grønne haken på leseren.

Enheten din vil nå koble til den sterkeste nettverkstilkoblingen som er tilgjengelig.

Problemer med SIM-kort

Hvis enheten din har problemer med å opprette en tilkobling og viser meldingen «Tilkoblingsfeil», kan du prøve følgende triks:

 • Start enheten på nytt. Slå av enheten ved å holde strømknappen nede i 4 sekunder eller til de 4 grønne LED-lysene slås av. Vent noen sekunder og slå deretter på enheten igjen.

 • Endre posisjonen din. Åpne områder og nærme vinduer er ideelt for tilkobling.