Merk:

Priser og gebyrer kan variere med kampanjetilbud. Hvis du vil holde deg oppdatert om aktuelle tilbud, kan du ta en titt på nettstedet vårt.

Maskinvarepriser

Air kortleser koster 299,00 kr. (eksklusiv mva, inkludert fraktkostnader).

Transaksjonsgebyrer

Det er ingen månedlige avgifter og ingen kontraktsforpliktelser med SumUp. Vi krever ganske enkelt et lite prosentgebyr basert på hver transaksjon. Du betaler med andre ord kun når du får betalt.

Standardavgiften for alle kortleserne våre er:

  • Debetkort: 1,49 %

  • Kredittkort og NFC: 1,49 %

Merk: Disse gebyrene kan variere fra land til land, men du blir kun belastet gebyrene for landet SumUp-profilen din er registrert i, selv om du bruker leseren din i utlandet.

På grunn av måten de behandles på, kan NFC-betalinger behandles som enten debet- eller kredittbetalinger. Se vår betalingsveiledning for NFC for mer informasjon.

Nyttig informasjon om SumUp-avgifter

Våre kortransaksjonsgebyrer er alltid faste og dekker vekslingsgebyrer og alle andre kostnader, så du vil alltid bli belasted gebyrene oppgitt ovenfor.

Du betaler kun for vellykkede transaksjoner, avviste betalinger blir ikke belastet. Vi tar heller ikke betalt for kontantbetalinger logget via appen eller kortleseren.

Det er ingen mva på noen av transaksjonsgebyrene våre.