Aktiver Smart tipsing

  1. Trykk på «Mer» i SumUp App nederst i hjørnet.

  2. Velg deretter «Tipsing».

  3. Sørg for at bryterne for «Standard tipsing» og «Smart tipsing» er satt til på-posisjon.

Endre tips-alternativene

Smart tipsing skal i utgangspunktet vise tips-alternativer på 10 %, 15 % og 20 % av et transaksjonsbeløp på 100,00 kr eller mer eller 10, 20 eller 30 kr for transaksjoner under denne terskelen. Du kan imidlertid også tilpasse Smart tips-alternativene dine via SumUp App.

  1. Trykk på «Mer» i SumUp App nederst i hjørnet.

  2. Velg deretter «Tipsing».

  3. Med både standard tipsing og Smart tipsing aktivert, kan du enten trykke på en tips-sats for å redigere den eller velge redigeringssymbolet øverst i hjørnet.

  4. Skriv inn tipsprosenten du foretrekker og bekreft endringen i øverste hjørne.

Merk:

Egendefinerte tips-beløp er for øyeblikket bare tilgjengelig på SumUp App for bruk med Air kortleser. Endringer i tips-satser gjort på appen vil ikke gjenspeiles på Solo eller 3G kortlesere.