Aktiver smart tipsing

Som standard viser smart tipsing tipsalternativer på 10 %, 15 % og 20 % av et transaksjonsbeløp på 100,00 kr eller mer eller 10, 20 eller 30 kr for transaksjoner under 100,00 kr.

Endre alternativene for tipsing

  1. I SumUp-appen trykker du på profilikonet i øvre hjørne.

  2. Velg deretter «Tipsing».

  3. Med både standard tipsing og smart tipsing aktivert, kan du enten trykke på en tipssats for å redigere den eller velge redigeringssymbolet øverst i hjørnet.

  4. Skriv inn tipsprosenten du foretrekker og bekreft endringen i øverste hjørne.

Egendefinerte tipssatser kan bare endres på SumUp App og kan kun brukes med SumUp Air.

Begynn å ta i mot tips

Når du har satt opp smart tipsing, blir dine dynamiske alternativer for tipsing synlige mellom kasse- og betalingsskjermene når du  godtar kortleserbetalinger.