Slik aktiverer du tipsing

  1. I SumUp App velger du profilikonet øverst i hjørnet på skjermen.

  2. Velg «Tips».

  3. Sørg for at «Standard tipsing»-bryteren er satt til på-posisjon.

Merk:

Tipsing kan også deaktiveres senere ved å følge trinnene ovenfor, men deretter velge «Av» på kortleseren eller flytte bryteren til av-posisjonen i appen.

Slik tar du imot du tips

Når tipsing er aktivert, vises alternativet for å legge til egendefinert tips automatisk mellom skjermene for kasse og betaling. Hvis du aktiverer Smart tipsing, vil kundene også kunne velge mellom dynamiske tips-alternativer basert på transaksjonsbeløpet.