Kompatible kvitteringsskrivere

  • Epson TM-m30

  • Epson TM-m30ii

  • Epson TM-m30iii

  • Star Micronics mC-Print2

  • Star Micronics mC-Print3

  • Star Micronics mPop

  • Star Micronics TSP100IV

  • Star Micronics SM-L200 - ikke kompatibel med kassaskuff

  • Bixolon SPP-R210 - ikke kompatibel med kassaskuff

Du kan også sjekke komplett liste over kompatible Star Micronics-skrivere og støttede Epson-skrivere for flere alternativer.

Koble til en skriver

Straks du har en, se på hvordan koble skriveren til SumUp App eller koble en skriver til POS Lite.