Se vår guide til tilbakeføringsprosessen for mer informasjon om hvordan tilbakeføringer bestrides hos SumUp.

Svindel - Transaksjon uten kort

Dette er når en kortholder nekter å ha godkjent eller deltatt i en transaksjon. For eksempel påstår at kortet deres ble stjålet eller kopiert. For å forsvare deg mot en slik tvist må du bevise at kortholderen bevisst og legitimt deltok i transaksjonen.

Bestride tilbakeføringer for svindel (transaksjon uten kort)

 • E-postbekreftelse

 • En beskrivelse av varene, inkludert dato og klokkeslett for kjøp og nedlasting

 • Bevis på tidligere ubestridte betalinger fra samme klient.

 • En kopi av fakturaen

 • En e-postsamtale med kortholderen

 • Signert leveringsbevis

 • Bevis på tidligere uomstridte transaksjoner med klienten

 • Bevis på tjenesten, for eksempel en bekreftelses-e-post eller faktura

 • En e-postsamtale med kortholderen med navn, adresse og e-postadresse

 • En oversikt over kortholderens tidligere bruk av tjenesten og historikk for ubestridte betalinger

Dobbeltbelastning

Dette er påstanden om at én enkelt transaksjon ble behandlet flere ganger. Med andre ord tror kunden at de har betalt to eller flere ganger for den samme varen eller tjenesten.

Bestrid tilbakeføring for dobbeltbelastning

 • Kopier av faktura for to separate bestillinger betalt via Sumup.

Tjeneste ikke levert/Varer ikke mottatt

Dette er akkurat det det høres ut som. Kortholderen hevder at varene eller tjenesten de betalte for ikke ble mottatt enten innenfor den avtalte fristen eller i det hele tatt.

Bestrid tilbakeføring for tjeneste ikke levert/varer ikke mottatt

Avbrutt gjentakende transaksjon

Kortholderen hevder at de ble belastet etter at abonnementet eller kontoen ble stengt.

Bestride tilbakeføringer for kansellerte tilbakevendende transaksjoner

 • Bevis for at kortholderen ble gjort oppmerksom på avbestillings- eller returpolicyen din og ikke avbrutt i henhold til disse retningslinjene

 • Bevis for at kortholder ble informert om kommende fakturering 10 dager før transaksjonen

 • Enhver kommunikasjon med kortholderen som beviser at transaksjonen er gyldig

Varer ikke som beskrevet/defekte

Dette refererer til når en kortholder stiller spørsmål ved kvaliteten på produktet eller tjenesten de har mottatt eller mener beskrivelsen var villedende eller feil.

Bestride tilbakeføringer for varer som ikke er beskrevet/defekte

 • Bevis på at varen ikke ble returnert av kortholderen, og at de heller ikke kontaktet deg for å løse problemet

 • Bevis for at varene som ble solgt verken var skadet eller defekte

 • Signert leveringsbevis for eventuelle erstattede eller reparerte varer

 • Kommunikasjon med kortholderen angående transaksjonen

 • Bevis på at det ikke har vært noen kontakt fra kortholderen som forsøkte å løse problemet

 • Bevis for at varene var som beskrevet og verken skadet eller defekt

 • Kommunikasjon med kortholderen angående transaksjonen

 • Bevis på at kortholderen ikke har kontaktet deg for å løse problemet

 • Bevis for at tjenestene som tilbys var som beskrevet

 • Kommunikasjon med kortholderen angående transaksjonen

Forfalskede varer

Kunden eller en tredjepart har identifisert varene som forfalsket.

Bestrid tilbakeføringer for forfalskede varer

 • En kopi av fakturaen

 • Levering av oppfatningen til en nøytral, tredjepart som hevder varens legitimitet

 • Et ekthetsbevis

Kreditt ikke behandlet og kansellerte varer/tjenester

Kortholderen hevder at de ikke mottok en avtalt refusjon for returnerte eller kansellerte varer eller tjenester.

Bestrid tilbakeføringer for kreditt ikke behandlet eller kansellerte varer

 • Bevis på at kortholderen enten ikke returnerte varen eller ikke gjorde noe forsøk på det

 • Eventuelle bevis som viser kortholderens retur eller kansellering ikke er i samsvar med de skriftlige retur- eller avbestillingsreglene

 • Bevis på at refusjon har funnet sted

 • Bevis på at kortholderen ikke har kontaktet deg for å løse problemet

Merk:

Betalingsleverandører belaster et ikke-refunderbart gebyr på 100,00 kr. for tilbakeføringer, så det er alltid best å ta forhåndsregler ved fjernbetalinger og ta betaling på en sikker måte for å forhindre tilbakeføring.