Hvordan tilbakeføringer fungerer

Et flytdiagram for å vise prosessen med en tilbakeføring.
1. Kortholder registrerer en tilbakeføring.
2. Forhandler velger å utfordre og leverer bevis på transaksjonens gyldighet.
3. Utstedende bank gjør vedtak basert på tilgjengelig bevis.
4. En andre tilbakeføring kan oppstå hvis kortholderen taper og velger å klage.
Merk:

Betalingsleverandører belaster et ikke-refunderbart gebyr på 100,00 kr. for tilbakeføringer, så det er alltid best å ta forhåndsregler ved fjernbetalinger og ta betaling på en sikker måte for å forhindre tilbakeføring.

SumUps prosedyre for tilbakeføringer

 1. Vår utstedende bankpartner varsler SumUp om en tilbakeføring. Vi oppdaterer systemene våre deretter og varsler deg via e-post.

  • Vi dekker de opprinnelige kostnadene for tilbakeføringen, så ingen penger vil forlate SumUp-profilen din på dette tidspunktet. I stedet vil pengene bli hentet fra din neste planlagte utbetaling.

 2. For å protestere og hente inn igjen pengene, må du sende inn de relevante bevisene som kreves for å bestride en tilbakeføring innen den tidsrammen som er angitt av anskaffende bank.

  • Du vil bli informert om fristen. Hvis du ikke overholder denne fristen, blir saken ansett som avsluttet og kortholderen beholder pengene.

 3. Utstedende bank vil forsøke å representere tilbakeføringen. Med andre ord, de vil bestemme gyldigheten av transaksjonen basert på informasjonen som er gitt.

  • Hvis utstedende bank gjør vedtak til fordel for kortholderen, beholder kortholderen pengene.

  • Hvis utstedende bank gjør vedtak i din favør, reverseres tilbakeføringen. Men kortholderen har fremdeles rett til å bestride denne avgjørelsen. Vi beholder midlene i 60 dager inntil klageperioden er over, og returnerer deretter pengene dine.

 4. Hvis kortholderen bestrider utstedende banks beslutning, vil en andre tilbakeføring begynne med at kortutsteder tar den endelige avgjørelsen. Vi vil varsle deg hvis dette er tilfelle.

  • Tilfeller som involverer Visa, Diner's Club og Discover tillater at flere bevis sendes til kortutsteder før de tar en endelig avgjørelse.