Wprowadzanie zmian w potwierdzeniach

  1. Zaloguj się w profilu SumUp, używając przeglądarki internetowej, i wybierz symbol profilu w prawym górnym rogu.

  2. Wybierz „Potwierdzenia”.

  3. Kliknij, aby edytować różne sekcje potwierdzenia i dodać adres, dane kontaktowe oraz niestandardową wiadomość.

Zmiany na potwierdzeniach nie powodują zmian w oficjalnych danych osobistych, kontaktowych ani firmowych zarejestrowanych w profilu SumUp.

Po co personalizować potwierdzenia?

Rozpoznawalne potwierdzenia z prawidłowymi danymi firmowymi przypominają klientom o zakupie i zmniejszają ryzyko obciążenia zwrotnego.