Zmień mój deskryptor rozliczeniowy

Deskryptor rozliczeniowy to nazwa firmy, która będzie widnieć na wyciągach z kont bankowych Twoich klientów. Domyślnie pojawi się jako:

*Nazwa firmy Użytkownika podana podczas rejestracji* SumUp

Możesz jednak dostosować tę nazwę do swoich preferencji, wykonując następujące czynności:

  1. W profilu SumUp wybierz symbol profilu w prawym górnym rogu.

  2. Wybierz „Ustawienia”.

  3. Teraz można zmienić deskryptor.

  4. Po kliknięciu „Zapisz” zmiany zostaną zastosowane od razu.

Ważne

Podczas przetwarzania płatności zawsze stosujemy pełny deskryptor rozliczeniowy, ale bank klienta może skrócić tę nazwę na wyciągu bankowym.