Zarządzaj pozycjami

Zoptymalizuj katalog pozycji, dodając, usuwając i edytując pozycje oraz ich warianty. Wszystkie zmiany zostaną na bieżąco zsynchronizowane z Aplikacją SumUp.

Aby dodać nową pozycję, przejdź do swojego profilu SumUp, a następnie:

 1. W sekcji Pozycje kliknij „Nowa pozycja”.

 2. Wprowadź nazwę pozycji, opcjonalnie prześlij jej zdjęcie i określ cenę.

 3. Wybierz stawkę podatku dla pozycji.

 4. Kliknij przycisk „Zapisz zmiany”, aby zapisać pozycję.

Jeśli masz wiele wariantów tej samej pozycji, kliknij „Dodaj wariant” i wprowadź etykietę oraz cenę dla każdego wariantu. Uwaga: stawkami podatkowymi można zarządzać tylko w Aplikacji SumUp.

Aby dodać lub zmienić zdjęcie pozycji, przejdź do swojego profilu SumUp, a następnie:

 1. W sekcji Pozycje kliknij symbol edycji obok odpowiedniej pozycji.

 2. Aby przesłać nowe zdjęcie, kliknij „Dodaj zdjęcie”.

 3. Aby edytować zdjęcie, kliknij je i wybierz „Zmień zdjęcie”. Wybierz plik i kliknij „Otwórz”.

 4. Na zakończenie kliknij przycisk „Zapisz zmiany”.

Aby edytować lub usunąć pozycję, przejdź do swojego Profilu SumUp , a następnie:

 1. W sekcji Pozycje kliknij symbol edycji obok pozycji, którą chcesz zmienić.

 2. Pojawi się ekran „Edytuj pozycję”. Możesz na nim edytować nazwę, kategorię, zdjęcie, etykiety, cenę i stawkę podatkową.

 3. Po wprowadzeniu potrzebnych zmian kliknij przycisk „Zapisz zmiany”.

Aby usunąć pozycję, po prostu kliknij „Usuń pozycję” na ekranie „Edytuj pozycję”.

 1. W profilu SumUp wybierz kartę „Start” z panelu po lewej stronie.

 2. Wybierz „Pozycje”.

Zarządzanie kategoriami

Kategorie umożliwiają porządkowanie pozycji, co ułatwia dokonywanie transakcji.

Pierwsza kategoria „Moja półka” zostanie ustawiona automatycznie. Aby utworzyć nową kategorię, wykonaj następujące kroki:

 1. W sekcji Pozycje kliknij „Nowa kategoria”.

 2. Wprowadź nazwę kategorii.

 3. Kliknij „Zapisz”, aby potwierdzić.

Teraz możesz dodawać nowe i aktualne pozycje do tej kategorii.

 1. W sekcji Pozycje kliknij 3 kropki w kategorii, którą chcesz zmienić.

 2. Wybierz polecenie „Zmień nazwę” i wprowadź zmiany.

 3. Na zakończenie kliknij przycisk „Zmień”.

Aby usunąć kategorię, wybierz „Usuń” na ekranie „Pozycje”. Pamiętaj, że usunięcie kategorii spowoduje usunięcie wszystkich pozycji w niej zawartych.

Uwaga:

Dodane pozycje zostaną zsynchronizowane w aplikacji SumUp i profilu, a także będą dostępne zarówno w Pozycjach, jak i Fakturach.