Gdzie są moje pieniądze?

Jeżeli nie masz pewności, gdzie jest Twoja wypłata środków, możesz sprawdzić status wypłaty środków w Profilu SumUp lub aplikacji.

Dni wolne od pracy

Do obsługi transakcji korzystamy z banków zewnętrznych oraz systemów kart płatniczych, takich jak Mastercard i Visa. Jeżeli podmioty te nie pracują, proces płatności jest wstrzymywany, co oznacza, że codzienna lub cotygodniowa wypłata środków zaplanowana na tydzień z dniem wolnym od pracy może potrwać dłużej.

Wielu z tych dostawców ma siedziby w Niemczech i USA, dlatego dni wolne od pracy w tych krajach mogą wpływać na Twoje wypłaty środków, nawet jeżeli nie mieszkasz w tych krajach. Pieniądze otrzymasz w ciągu od 3 do 5 dni roboczych.

Unikaj opóźnień w wypłacie środków

Ryzyko opóźnień wypłaty środków związanej z dniem wolnym od pracy możesz zminimalizować i otrzymywać wypłaty środków następnego dnia, nawet w weekendy, korzystając z Konta Firmowego SumUp.