Zablokowany terminal

Terminale SumUp są wyposażone w mechanizmy bezpieczeństwa, które na stałe wyłączają urządzenie z użytku, jeśli zostaną uruchomione. Z tego powodu należy unikać zewnętrznej siły lub mocnych uderzeń (spowodowanych na przykład upadkiem na podłogę), ponieważ może to skutkować zablokowaniem urządzenia. Prosimy zatem posługiwać się terminalem z zachowaniem ostrożności.

Po uruchomieniu mechanizmu bezpieczeństwa na ekranie terminala pojawi się komunikat „Device blocked” (Urządzenie zablokowane). W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. 

Gwarancja

SumUp gwarantuje, że przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy terminal będzie wolny od wszelkich wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

SumUp nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za urządzenie w następujących przypadkach: (I) jeżeli roszczenie ma miejsce po 12 (dwunastu) miesiącach od daty dostawy; (II) jeżeli karta SIM została wyjęta z terminala; (III) jeżeli kupujący rozkręcał lub w jakikolwiek sposób ingerował w budowę urządzenia; (IV) jeżeli wady powstaną w wyniku niewłaściwego użytkowania terminala przez kupującego; (V) w przypadku „NTF” (tj. niewykrycia wady urządzenia).

Ponadto, mogą zostać zastosowane regulacje prawne.