Dodawanie opcji wysyłki

  1. W Profilu SumUp wybierz kartę „Online Store” w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

  2. Wybierz „Ustawienia”, a następnie „Wysyłka i odbiór”.

  3. Kliknij pozycję „Dodaj sposób dostawy”.

  4. Nazwij sposób dostawy, kliknij „Dodaj lokalizację” i wybierz kraje, do których dostarczasz towary. Wybierz „Zapisz”, aby potwierdzić.

  5. Ustaw opłatę za wysyłkę. Możesz także oferować bezpłatną wysyłkę klientom, którzy wydają więcej, niż wynosi określony próg.

  6. Dodaj inne informacje, takie jak czas wysyłki i sposoby powiadamiania. Te informacje będą też dostępne w e-mailu z potwierdzeniem.

  7. Wybierz „Zapisz”, aby potwierdzić.

Aby zmienić sposób informowania klientów o statusie realizacji zamówienia, możesz edytować ustawienia powiadomień.

Oferowanie opcji odbioru

Alternatywnie, możesz skonfigurować sposoby odbioru, aby klienci mogli sami odbierać swoje pozycje.