Dodawanie opcji wysyłki

Aby zmienić sposób informowania klientów o statusie realizacji zamówienia, możesz edytować ustawienia powiadomień.

Oferowanie opcji odbioru

Alternatywnie, możesz skonfigurować sposoby odbioru, aby klienci mogli sami odbierać swoje pozycje.