Przyjmowanie płatności kartą za pomocą terminala Air

  1. W aplikacji SumUp otwórz ekran „Płatność”.

  2. Wprowadź kwotę transakcji (minimum 1 PLN) lub wybierz pozycję z katalogu pozycji.

  3. Dotknij „Przyjmij płatność” i wybierz „Terminal płatniczy”. Jeśli to Twoja pierwsza transakcja, być może trzeba będzie skonfigurować terminal płatniczy Air.

  4. Poproś klienta, aby zapłacił, zbliżając kartę w celu dokonania płatności zbliżeniowej lub wkładając ją do terminala Air i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Terminal płatniczy Air wyświetli komunikat z potwierdzeniem. Możesz wybrać opcję potwierdzenia.

Wystąpiły problemy?

W razie trudności sprawdź, jak rozwiązać problemy z łącznością, lub skorzystaj z instrukcji obsługi terminala Air, aby uzyskać wskazówki.