Jak działa weryfikacja

Po rejestracji w elektronicznym procesie „Poznaj swojego klienta” (eKYC) zostanie zweryfikowany Twój adres oraz tożsamość. Większość firm jest weryfikowana w tym procesie automatycznie.

Jeżeli automatyczna weryfikacja się nie powiedzie, skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o dodatkowe dokumenty.

Dodatkowe dokumenty do weryfikacji

Jeżeli nasz zespół o to poprosi, trzeba będzie przesłać dowód tożsamości ze zdjęciem, taki jak strona ze zdjęciem i podpisem z paszportu lub obie strony prawa jazdy.

Aby udowodnić swoją tożsamość, możesz przesłać dokumenty do Profilu SumUp. Wszystkie dokumenty muszą być nadal ważne, zawierać imię i nazwisko oraz zdjęcie zarejestrowanego właściciela Profilu SumUp.

Uwaga:

Na dalszych etapach procesu weryfikacji mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np. dowód prowadzenia działalności gospodarczej, taki jak faktury, wizytówki, witryna internetowa firmy itp.